باغ نارنجستان قوام


عکس اول باغ نارنجستان قوام عکس دوم باغ نارنجستان قوام

قوام السلطنه در سال 1252 ه.ق به حکومت فارس منصوب گردید و در محله سکونت خویش (محله بالاکفت) اقدام به احداث ابنیه تاریخی و سکونتی نمود که به شکل گیری مجموعه قوام منجر گردید . این مجموعه که در بین عامه مردم به باغ قوام معروف است بواسطه نام بنای بیرونی خود امروز به نارنجستان قوام معروف است .

مجموعه قوام بین سال‌های 1257 و 1267 مقارن با حکومت ناصرالدین شاه قاجار ساخته و تکمیل گردیده است . این مجموعه از عناصر متعددی تشکیل یافته که عمده ترین این عناصر عبارتند از حمام گچینه ، حسینیه قوام ، مکتب خانه قوام (خانه عرقیها) ، اندرونی قوام (منزل زینت الملک) ، دیوان خانه قوام (نارنجستان) ، حمام اختصاصی قوام و اصطبل و زنجیرخانه (در حال حاضر از بین رفته است) . البته بازارچه‌ای هم در این مجموعه وجود داشته که در اثر احداث خیابان لطفعلی خان زند از بین رفته است .

بنای نارنجستان در سال 1345 خورشیدی به دانشگاه شیراز اهدا گردید و بین سال‌های 1348 تا 1358 خورشیدی مورد استفاده موسسه آسیایی ، تحت سرپرستی پروفسور آرتور اپهام پوپ ، ایران شناس معروف بوده ‌است . در سالهای اخیر زیرزمین ضلع شمالی تعمیرات اساسی گردیده و به عنوان موزه مورد استفاده قرار گرفته که در آن اشیای فرهنگی اهدایی پروفسور پوپ نگهداری می‌شود .فرم ارزیابی رایگان